Ο Δήμος Δάφνης Υμηττού σε αριθμούς

ELSTATΈνα διαδραστικό χάρτη με βάση τα στοιχεία απογραφής του 2011 δημιούργησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Στον χάρτη περιλαμβάνονται τα βασικά χαρακτηριστικά του μόνιμου πληθυσμού, σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και δήμου.

Ο χρήστης, επιλέγοντας την περιφέρεια ή τον δήμο που τον ενδιαφέρει, έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί σχετικά με:

 • Τον μόνιμο, νόμιμο και de facto πληθυσμό
 • Τον αριθμό κατοικιών
 • Την κατανομή του μόνιμου πληθυσμού κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και μέση ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, υπηκοότητα
 • Τον αριθμό των νοικοκυριών και το μέσο μέγεθος νοικοκυριού και τον αριθμό πυρηνικών οικογενειών
 •  Το επίπεδο εκπαίδευσης του μόνιμου πληθυσμού
 •  Την κατάσταση ασχολία και τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας του πληθυσμού.

Παραθέτουμε τα στατιστικά για τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού και ο καθείς ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

Αξιοσημείωτο το «γεγονός» ότι από τους 33.628 κατοίκους μόλις οι 13.017 ήταν απασχολούμενοι.

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 33.628

DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 33.066

ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 27.828

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 18.831

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΦΥΛΟ

 • Άρρενες : 15.829
 • Θήλεις : 17.799

ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ

 • 0-9 ετών : 2.761
 • 10-19 ετών : 2.968
 • 20-29 ετών : 4.542
 • 30-39 ετών : 5.455
 • 40-49 ετών : 5.008
 • 50-59 ετών : 4.378
 • 60-69 ετών : 3.460
 • 70+ ετών : 5.056

Μέση ηλικία : 42,7

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 • Άγαμοι : 13.864
 • Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση : 15.592
 • Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης : 2.755
 • Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης : 1.417

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 • Αριθμός νοικοκυριών : 14.162
 • Μέσο μέγεθος νοικοκυριού : 2,33
 • Αριθμός πυρηνικών οικογενειών : 9.162

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

 • Ελληνική : 29.824
 • Άλλη : 3.804

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Άτομα γεννηθέντα το 2004 και πριν)

 • Πρωτοβάθμια : 5.457
 • Δευτεροβάθμια – Μεταδευτεροβάθμια : 16.327
 • Τριτοβάθμια : 7.443
 • Λοιπά : 2.644

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ

 • Απασχολούμενοι : 13.017
 • Ζητούσαν Εργασία : 2.860
 • Μαθητές/Σπουδαστές : 5.138
 • Συνταξιούχοι : 6.969
 • Οικιακά : 3.540
 • Λοιπά : 2.104

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Πρωτογενής : 42
 • Δευτερογενής : 2.067
 • Τριτογενής : 10.908
Αρέσει σε %d bloggers: