ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου 

  •  Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου
  •  Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του
  •  Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές
  •  Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του
  • Ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΕΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: