Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Δάφνης Υμηττού (1/9/2014 – 5/3/2017)

Με την υπ΄ αριθμ. 276 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : 68ΜΖΩ9Φ-ΕΡΓ) ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Δάφνης Υμηττού με θητεία δυόμισι ετών (από 1/9/2014 έως 5/3/2017) ως εξής :

1. κ. Λιακόπουλο Αλέξανδρο

καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή  εγγράφων :
 • Του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών – Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. οι αρμοδιότητες  του οποίου   προσδιορίζονται  στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την υπογραφή πάσης φύσεως Χρηματικών Ενταλμάτων και Χρηματικών Ενταλμάτων μισθοδοσίας Προσωπικού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του οριζόμενου  Αντιδημάρχου.
 • Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.
2. κ. Χαρίση Κων/νο
α) καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο,  με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
     Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή  εγγράφων:
 • του Τμήματος Περιβάλλοντος οι αρμοδιότητες  του οποίου  προσδιορίζονται  στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων
β) κατά τόπο Αντιδήμαρχο  για τη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Εποπτεία και έλεγχος καλής διατήρησης των κοινοχρήστων χώρων της δημοτικής Κοινότητας και μέριμνα για την αποκατάσταση βλαβών, ζημιών κ.λ.π.
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της  δημοτικής κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.
 • Συνεργασία με την Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας.

3. κ. Καρακώνη Δημήτριο

καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, με  τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή  εγγράφων :
 • Του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού – Μισθοδοσίας − Ασφάλισης: Υπογραφή  πιστοποιητικών  υπηρεσιακών  μεταβολών  για κάθε χρήση,  όλου του προσωπικού. Υπογραφή αποφάσεων  χορήγησης  γονικών  και αναρρωτικών  αδειών. Τήρηση του ωραρίου  εργασίας  όλου του προσωπικού. Μέριμνα επαγγελματικής Κατάρτισης και επιμόρφωσης προσωπικού, του Διοικητικού Τμήματος,
 • Του Γραφείου Συνεργασίας με τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς
 • Των Γραφείων: Δημοτολογίων – Μητρώων Αρρένων- Εκλογικών Καταλόγων-Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης – Αρχείου- Διοικητικής Μέριμνας, του τμήματος Δημοτικής κατάστασης και Διοικητικής υποστήριξης, οι αρμοδιότητες  των οποίων προσδιορίζονται  στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.

4. κ. Μπινίσκο Αναστάσιο

καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή  εγγράφων :
 • του Γραφείου, Εσόδων –  Περιουσίας  και Δημοτικού Κοιμητηρίου του Οικονομικού Τμήματος, οι αρμοδιότητες  του οποίου  προσδιορίζονται  στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την υπογραφή πάσης φύσεως Χρηματικών Ενταλμάτων και των Ενταλμάτων Μισθοδοσίας Προσωπικού του Δήμου,
 • Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.

5. κ. Μηνακάκη Παναγιώτη

α) καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο  με αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή  εγγράφων :
 • του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
 • του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας οι αρμοδιότητες  των οποίων  προσδιορίζονται  στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Των Θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Αρχής,
 • Την  τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.
β) κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού με αρμοδιότητες:
 • Εποπτεία και έλεγχος καλής διατήρησης των κοινοχρήστων χώρων της δημοτικής Κοινότητας και μέριμνα για την αποκατάσταση βλαβών, ζημιών κ.λ.π.
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της  δημοτικής κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.
 • Συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου καθ` ύλην,  τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χαρίση Κων/νου  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μηνακάκης Παναγιώτης.
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μηνακάκη Παναγιώτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χαρίσης Κων/νος.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζουμε να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λιακόπουλος Αλέξανδρος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: