Πρόσληψη 2 ατόμων ορισμένου χρόνου στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού (ΣΟΧ 1/2015)

job3Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ κατόπιν α) της  αρ. 15/2015  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, β) της με αρ. πρωτ. οικ. 33467/18130/ 30-04-2015 απόφαση έγκρισης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και γ) της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/102/25622/20-8-2015 Εγκριτικής Απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει,  για την πρόσληψη 2 (δύο) ατόμων προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι θα προσλάβει προσωπικό  συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους  για κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ως εξής:

  • Ένα/Μία (1) (ΤΕ)  Καθηγητή/Καθηγήτρια Μουσικής για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Υμηττού
  • Ένα/Μία (1) (ΤΕ)  Καθηγητή/Καθηγήτρια Θεατρικού Παιχνιδιού   για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Υμηττού

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  1. έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών

  2. έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

  3. μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων).

Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης αναφέρονται αναλυτικά στην ΣΟΧ 1/2015 με αρ. πρωτ. 329/15-09-2015 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού.

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Τα κριτήρια  πρόσληψης αναφέρονται αναλυτικά στην ΣΟΧ 1/2015 με αρ. πρωτ. 329/15-09-2015 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού και στο παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) με ημερομηνία έκδοσης 23-01-2015.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού, Ηλιουπόλεως 120, 17237 Δάφνη (5oς όροφος)  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας  σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού ή της ανάρτησής της στο Δημοτικό Κατάστημα.

Τα πιστοποιητικά ή τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται οι ιδιότητες και οι προϋποθέσεις πρόσληψης  αναφέρονται αναλυτικά στην ΣΟΧ 1/2015 με αρ. πρωτ. 329/15-9-2015 ανακοίνωση καθώς και στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)  με ημερομηνία έκδοσης 23-01-2015.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού Υπ΄ αρ. πρωτ. 329/15-09-2015 (ΣΟΧ 1/2015).

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: