Δημήτρης Γιαννακούρας: Ετοιμάζει τις Βαλίτσες του για την Νέα Δημοκρατία

Σύμφωνα με το alimosvoice.gr,  «σε ταβέρνα της Ηλιούπολης βρέθηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος Δάφνης Υμηττού με το χρίσμα του ΚΙΝΑΛ και σημερινός αντιδήμαρχος με τον συνδυασμό που στήριζε η Νέα Δημοκρατία, Δημήτρης Γιαννακούρας.

Μαζί ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από τον νότιο τομέα και ο Πρόεδρος της τοπικής επιτροπής Δάφνης Υμηττού. Στο τραπέζι παρόν ήταν ο Υπουργός Τουρισμού κύριος Θεοχάρης και ο Αντιπεριφερειάρχης του Κεντρικού Τομέα Αθηνών κύριος Δημόπουλος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Θεοχάρης έχει αναλάβει τις σχετικές διαπραγματεύσεις για την επίσημη προσχώρηση του κ. Δημ. Γιαννακούρα  στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας».

Πηγή alimosvoice

Οι δημαιρεσίες του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού

Εκλέχτηκαν σήμερα Κυριακή 8/9, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα Μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης Υμηττού, της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώθηκε η σύμπραξη των παρατάξεων «Η Πόλη μας Ενώνει Δάφνη-Υμηττός» με τις παρατάξεις «ΔΑΦΝΗ/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ» και «ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ μαζί» καθώς και η ανεξαρτητοποίηση του δημοτικού συμβούλου πρώην Δημάρχου Υμηττού Δημ. Αργιανά, ο οποίος διαφώνησε με την προσχώρηση του συνδυασμού «ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ μαζί», με την οποία εξελέγει πρώτος σε σταυρούς, στην παράταξη του Δημάρχου «Η Πόλη μας Ενώνει Δάφνη-Υμηττός». (περισσότερα…)

Δήμος Δάφνης Υμηττού ορισμός Αντιδημάρχων 2019 – 2020

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Αναστάσιου Μπινίσκου, ορίσθηκαν οι 5 έμμισθοι Αντιδήμαρχοι Δάφνης Υμηττού, με θητεία από 4.9.2019 – 7.9.2020.

Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ορισθούν τα Συμβούλια των Νομικών Προσώπων καθώς και τα Μέλη όλων των Επιτροπών. (περισσότερα…)

Με υπουργική απόφαση θα ορίζεται πλέον ο μισθός των αιρετών της Αυτοδιοίκησης

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νέο μισθολόγιο (άρθρο 22 παρ.3 του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή), η αντιμισθία των αιρετών της Αυτοδιοίκησης αποσυνδέεται από τον μισθό του Γ.Γ. Υπουργείου και θα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση. (περισσότερα…)

Αντιμισθία Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Γνωρίζετε ποιος είναι ο μισθός των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης ; (περισσότερα…)

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Δάφνης Υμηττού (1/9/2014 – 5/3/2017)

Με την υπ΄ αριθμ. 276 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : 68ΜΖΩ9Φ-ΕΡΓ) ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Δάφνης Υμηττού με θητεία δυόμισι ετών (από 1/9/2014 έως 5/3/2017) ως εξής :

1. κ. Λιακόπουλο Αλέξανδρο

καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή  εγγράφων :
 • Του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών – Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. οι αρμοδιότητες  του οποίου   προσδιορίζονται  στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την υπογραφή πάσης φύσεως Χρηματικών Ενταλμάτων και Χρηματικών Ενταλμάτων μισθοδοσίας Προσωπικού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του οριζόμενου  Αντιδημάρχου.
 • Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.
2. κ. Χαρίση Κων/νο
α) καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο,  με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
     Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή  εγγράφων:
 • του Τμήματος Περιβάλλοντος οι αρμοδιότητες  του οποίου  προσδιορίζονται  στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων
β) κατά τόπο Αντιδήμαρχο  για τη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Εποπτεία και έλεγχος καλής διατήρησης των κοινοχρήστων χώρων της δημοτικής Κοινότητας και μέριμνα για την αποκατάσταση βλαβών, ζημιών κ.λ.π.
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της  δημοτικής κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.
 • Συνεργασία με την Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας.

3. κ. Καρακώνη Δημήτριο

καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, με  τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή  εγγράφων :
 • Του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού – Μισθοδοσίας − Ασφάλισης: Υπογραφή  πιστοποιητικών  υπηρεσιακών  μεταβολών  για κάθε χρήση,  όλου του προσωπικού. Υπογραφή αποφάσεων  χορήγησης  γονικών  και αναρρωτικών  αδειών. Τήρηση του ωραρίου  εργασίας  όλου του προσωπικού. Μέριμνα επαγγελματικής Κατάρτισης και επιμόρφωσης προσωπικού, του Διοικητικού Τμήματος,
 • Του Γραφείου Συνεργασίας με τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς
 • Των Γραφείων: Δημοτολογίων – Μητρώων Αρρένων- Εκλογικών Καταλόγων-Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης – Αρχείου- Διοικητικής Μέριμνας, του τμήματος Δημοτικής κατάστασης και Διοικητικής υποστήριξης, οι αρμοδιότητες  των οποίων προσδιορίζονται  στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.

4. κ. Μπινίσκο Αναστάσιο

καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή  εγγράφων :
 • του Γραφείου, Εσόδων –  Περιουσίας  και Δημοτικού Κοιμητηρίου του Οικονομικού Τμήματος, οι αρμοδιότητες  του οποίου  προσδιορίζονται  στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την υπογραφή πάσης φύσεως Χρηματικών Ενταλμάτων και των Ενταλμάτων Μισθοδοσίας Προσωπικού του Δήμου,
 • Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.

5. κ. Μηνακάκη Παναγιώτη

α) καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο  με αντιμισθία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή  εγγράφων :
 • του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
 • του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας οι αρμοδιότητες  των οποίων  προσδιορίζονται  στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Των Θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Αρχής,
 • Την  τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.
β) κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού με αρμοδιότητες:
 • Εποπτεία και έλεγχος καλής διατήρησης των κοινοχρήστων χώρων της δημοτικής Κοινότητας και μέριμνα για την αποκατάσταση βλαβών, ζημιών κ.λ.π.
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της  δημοτικής κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.
 • Συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου καθ` ύλην,  τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χαρίση Κων/νου  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μηνακάκης Παναγιώτης.
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μηνακάκη Παναγιώτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χαρίσης Κων/νος.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζουμε να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λιακόπουλος Αλέξανδρος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Αρέσει σε %d bloggers: